Preanalytiikan kysely

Labqualityn preanalytiikan työryhmä julkaisi syksyllä 2016 suosituksen kotimaisissa laboratorioissa systemaattisesti seurattavista preanalytiikan laatuindikaattoreista. Tutustu suositukseen:

Irjala K., Kivi N. ja Pelanti J., Preanalytiikan laadun seuranta kuntoon. Moodi 6/2016. https://www.labquality.fi/moodi/

Työryhmä jatkaa preanalyyttisen vaiheen laadun parantamisen tukemista järjestämällä näiden suositeltujen preanalyyttisten laatuindikaattoreiden seurannan toteutumista mittaavan kyselytutkimuksen. Kyselyssä pyydetään ilmoittamaan mittareiden seuraaminen, seurantaan määritetty tavoite sekä mahdollisten poikkeamien määrä. Osallistujat saavat tulosraportin tulosten valmistuttua. Julkaisemme tulokset tämän lisäksi muun muassa Moodissa.

Vastaa kyselyyn alla olevan linkin kautta 30.8. mennessä!

Pin It on Pinterest

Jaa sivu