Sisäiset kontrollit

Labqualityn kontrollivalmisteiden avulla lääketieteelliset laboratoriot sekä vieritutkimuksia tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteet varmistavat, että mittaustulokset pysyvät riittävän samanlaisina päivästä toiseen, ja tulosten perusteella on mahdollista tehdä oikeita hoitopäätöksiä.

Ajankohtaista sisäisessä laadunarvioinnissa

Microbix HPV kontrollit ja referenssivalmisteet

Uutuutena Suomessa esittelemme nyt REDx ja PROCEEDx -tuotteet HPV-analytiikan sisäiseen laadunvarmistukseen.

Kontrollit koronavirustestien sisäiseen laadunarviointiin

SeraCaren uudet AccuPlex SARS-CoV-2 tuotteet koronaviruksen nukleiinihapon osoitustestien verifiointiin ja sisäiseen laadunarviointiin. 

UUTTA SARS-CoV-2 -diagnostiikkaan!

ONBOARDx Variant Kit Microbixiltä koronavirus-diagnostiikkaa tekevien laboratorioiden sisäisen laadunvarmistuksen avuksi.


 

Sisäinen laadunarviointi varmistaa tulosten toistettavuuden

Sisäisen laadunarvioinnin tarkoituksena on tunnettujen kontrollien avulla varmistaa laboratoriolaitteen tai vieritestin päivittäinen toimivuus. Sisäisten kontrollien käyttäminen on välttämätöntä kaikille laboratorioille ja vieritutkimuksia tekeville yksiköille. Labquality tarjoaa valikoiman laadukkaita kolmannen osapuolen kontrolleja ja vakioita oikean tulostason ylläpitämiseen.

Laaja valikoima kansainvälisiä merkkituotteita

Kontrollivalmisteiden tuotevalikoimaan kuuluu useita merkittäviä kansainvälisiä edustuksia. Testaamme ja valitsemme kontrollivalmistajien parhaimmat tuotteet, ja tarjoamme ne suomalaisille laboratorioille. Labqualityn laajasta tuotevalikoimasta löytyvät kontrollit, vakiot ja referenssivalmisteet niin erikoisanalytiikkaan kuin vieritutkimuksille.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu