Kliinisille laboratorioille

Labquality tarjoaa kliinisille laboratorioille laajan valikoiman kansainvälisesti korkeatasoisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat laboratorioita ylläpitämään ja parantamaan analytiikan suoritustasoa. Palveluvalikoima kattaa koko ketjun laboratorioiden sisäisistä kontrolleista (IQAS), ulkoisesta laadunarvioinnista (EQAS), menetelmien validoinnista ja verifioinnista aina johtamisjärjestelmän sertifiointiin. Lisäksi monipuolinen koulutustarjonta varmistaa osaamisen kaikissa vaiheissa.

 


 

Ulkoinen laadunarviointi


Labqualityn ulkoisten laadunarviointikierrosten avulla lääketieteelliset laboratoriot ja vieritutkimuksia tekevät yksiköt voivat seurata ja parantaa suorituskykyään. Tarjoamme objektiivisen ja riippumattoman arvioinnin laatujärjestelmän tueksi.
Lue lisää >>

Sisäiset kontrollit


Labqualityn kontrollivalmisteiden avulla lääketieteelliset laboratoriot sekä vieritutkimuksia tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteet varmistavat, että mittaustulokset pysyvät riittävän samanlaisina päivästä toiseen, ja tulosten perusteella on mahdollista tehdä oikeita hoitopäätöksiä.
Lue lisää >>

Suoraintegraatiot


Labqualityn LabScala -järjestelmään on mahdollista integroitua suoraan HL7 -yhteyden avulla. Lue lisää >>

Uudet kierrokset


Labquality seuraa laboratoriodiagnostiikan kehitystä ja tuo markkinoille uusia laadunarviointikierroksia palvellakseen kliinisiä laboratorioita ja vieritutkimuksia tekeviä yksiköitä mahdollisimman hyvin. Lue lisää >>

Vertailunäytteet validointiin


Labquality tarjoaa monipuolisen valikoiman analysoituja näytteitä menetelmien validointia ja verifiointia varten.

 


Tarjoamme myös


 

IMEQA


IMEQA (Intermediate Quality Assessment) on täysin uudenlainen palvelu laboratorioiden alueellisen laadunarvioinnin tueksi. Lue lisää >>

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT


Labquality tarjoaa koulutuksia laboratorioalan ammattilaisille ja järjestää vuosittain asiantuntijatapahtumia joissa on loistavat verkostoitumismahdollisuudet ja ajankohtaisimmat puheenaiheet! Tutustu tarjontaan >>

LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET JA INVITRO DIAGNOSTIIKKA


Vankan asiantuntemuksemme avulla autamme lääkinnällisten laitteiden (MD) ja in vitro -diagnostiikan (IVD) valmistajia hankkimaan CE-merkinnät ja maailmanlaajuiset viranomaishyväksynnät. Lue lisää >>

 


Suosituksia


 

Spirometria- ja PEF-mittausten suoritus ja tulkinta

Vuodesta 1995 asti julkaistu suositus on tehty tukemaan spirometria- ja PEF -mittausten laadun ja arvioinnin parantamista. Julkaisu sisältää Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistyksen ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen uudet suositukset spirometria- ja PEF-mittausten suorittamiseksi ja arvioimiseksi. Suosituksissa on noudatettu Euroopan keuhkolääkäriyhdistyksen (ERS) ja American Thoracic Societyn (ATS) vuonna 2019 päivitettyä ohjeistoa spirometriatutkimusten vakioimisesta ja ERS:n suositusta PEF-mittausten suorittamisesta ja arvioinnista.

Vieritestisuositus

Vieritestisuositus on tarkoitettu vieritestauksesta vastaaville laboratorioalan ammattilaisille sekä vieritestejä suorittavien terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön. Suositusta voi soveltaa myös potilaan tekemään omatestaukseen. Tämä suositus ei ole viranomaissuositus vaan suomalaisen asiantuntijatyöryhmän näkemys parhaista käytännöistä.

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu