Osaamisvaatimukset ja osaamisen todentaminen vaihtelevat eri toimialoilla – mitä parannettavaa on terveydenhuoltoalalla?

Mitä yhteistä on ympäristönäytteenottajan sertifikaatilla, ensiavun EA1-todistuksella, hygieniapassilla ja työturvallisuuskortilla? Kaikki kuvaavat henkilön ammatillista osaamista. Joissakin ammateissa osaamisen todentaminen on lakisääteistä, ja toisinaan osaamisen todentaminen voi perustua virallisen standardin luomiin hyviin käytänteisiin. Kirjoituksessaan Labqualityn koulutussuunnittelija Miia Kämppi peräänkuuluttaa terveydenhuollon toimintatapojen yhtenäistämistä sekä pohdintaa siitä, millaiset alan työtehtävät vaativat osaamisen todentamista.  Passit ja sertifikaatit yhtenäistävät osaamisen varmistamista  Elintarviketoimialan … Jatka

Lue lisää

Odottamalla laatu ei parane

Soten odottelu hyydyttää ­terveydenhuollon laatutyötä. Pitäisi olla toisinpäin, sanoo ­Labqualityn Mia Lindström. Katso Lääkärilehden tuore artikkeli tästä.    

Lue lisää

Etänäytteenoton aikakausi alkamassa

Etänäytteenottoa on hyödynnetty niin Suomessa kuin maailmallakin hyvin tuloksin, ja sen laajeneminen yhä uusiin tutkimuksiin näyttääkin varsin todennäköiseltä. Etänäytteenotto virtaviivaistaa terveydenhuollon prosesseja ja tuo laboratoriodiagnostiikan yhä paremmin kuluttajien ulottuville. Terveydenhuollon rakenneuudistukset edellyttävät henkilökunnan ajankäytön järkeistämistä ja jatkuvat säästöpaineet tehokkaita prosesseja. Etänäytteenoton avulla voidaankin säästää terveydenhuoltohenkilökunnan aikaa, koska asiakas voi hoitaa itse näytepaketin tilaamisen ja näytteenoton. … Jatka

Lue lisää

Pin It on Pinterest