ISO 15189:2012 -standardi tutuksi

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on terveydenhuollon organisaation strateginen päätös, joka voi auttaa parantamaan organisaation kokonaisvaltaista suorituskykyä sekä asiakastyytyväisyyttä. Lääketieteellisten laboratorioiden laatujohtamisen tueksi on mahdollista ottaa käyttöön ISO 15189:2012 standardi, joka pohjautuu ISO 9001:2015 standardin vaatimuksiin. Standardiin ISO 15189 on lisätty vaatimukset liittyen lääketieteellisten laboratorioiden toimintaan. Standardin ISO 15189 vaatimuksissa korostuvat johtamisen rinnalla erityisesti laboratorioiden tekniset vaatimukset laboratorioprosessin eri vaiheissa sekä toimintaan liittyvien riskien hallinta.

Parhaimmillaan standardin käyttöönotolla on organisaatiolle selkeitä hyötyjä:

  • parantamalla toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta
  • tekemällä asiakas -ja potilasturvallisuuden vaatimukset näkyviksi
  • mittaamalla työn laatua ja toimintaa antamalla puitteet toiminnan jatkuvalle arvioinnille ja parantamiselle

Koulutus antaa yleiskatsauksen Suomen Standardoimisliiton, SFS:n 11.2.2013 vahvistamaan standardiin SFS-EN ISO 15189:2013 ja sen vaatimuksiin.

Aika ja paikka: 18.2.2021 kello 8.30-16.00, etäkoulutus (Teams)
Kouluttaja: Solveig Linko, FT, dos. EuSpLM
Hinta: 690€ + alv 24 %

Kenelle koulutus on suunnattu?
Organisaation laatutyön parissa työskentelevät henkilöt sekä laatujohtamisesta vastaavat henkilöt. Laatutyöstä sekä standardista SFS-EN ISO 15189:2013 kiinnostuneet henkilöt.

Koulutuksen sisältö:

  • Laadunhallintajärjestelmän hyödyt toiminnan kehittämisessä ja arvioimisessa
  • Standardi SFS-EN ISO 15189, rakenne ja sisältö
  • Standardi SFS-EN ISO 15189, termit ja määritelmät
  • Prosessimainen toimintatapa apuna laadunhallinnassa
  • Laatuvaatimukset ja -ominaisuudet terveydenhuollossa standardin ISO 15189 näkökulmasta
  • Organisaation laadunhallintajärjestelmän rakenne. Mitä standardin mukainen toiminta edellyttää?

Laskutus- ja peruutusehdot
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu