ISO 15189 -standardin mukainen sisäinen auditointi -koulutus

ISO 15189:2012 on maailmanlaajuisesti käytetty standardi, joka sisältää lääketieteellisille laboratorioille pätevyys- ja laatuvaatimuksia. Standardin avulla varmistetaan mm. lääketieteellisten laboratorioiden viranomais- ja asiakasvaatimusten täyttymistä prosessin eri vaiheissa.

Sisäistä auditointia hyödynnetään laatujärjestelmän kehittämisen työkaluna, ja se on myös yksi standardin vaatimuksista. Koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista sekä valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana ISO 15189:2012 -standardin vaatimusten mukaisesti omassa organisaatiossasi.

Kenelle koulutus on tarkoitettu: Lääketieteellisen laboratoriossa työskentelevien laadunhallintajärjestelmän sisäisiä auditointeja tekeville henkilöille. ISO 15189:2012 -standardista perustietojen tunteminen on eduksi koulutuksessa.

Aika ja paikka: kaksipäiväinen koulutus, 10.3.2021 ja 21.4.2021 (molempina päivinä klo 9:00 – 16:00), etäkoulutus (Teams)

Kouluttaja:
FT Petra Anttila, sairaalakemisti ja laatupäällikkö, EPSHP, SFS-EN ISO 15189
rh Ulla-Mari Aakula, ISO 9001 pääauditoija, Labquality Oy, sisäisen auditoinnin käsitteet ja käytännöt

Hinta: 990 € + alv 24 %

Muuta huomioitavaa: Koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Välitehtävänä tehdään auditointiharjoitus omassa organisaatiossa. Koulutukseen osallistujalla on hyvä olla perustiedot ISO 15189:2012 -standardista.

 

 


Koulutuksen sisältö

1. koulutuspäivä

  • Esittäytyminen ja koulutuksen tavoitteet
  • Laadun ja auditoinnin peruskäsitteet ja menettelyt
  • ISO-standardin sisältö, käsitteet ja dokumentointivaatimukset
  • Sisäisen auditoinnin prosessi ja vaatimukset
  • Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • Esimerkkitapausten läpikäyntiä
  • Välitehtävän ohjeistus (auditointiharjoitus)

2. koulutuspäivä

  • Välitehtävien läpikäynti
  • Havainnot, poikkeamat ja näytöt sisäisessä auditoinnissa
  • Sisäisen auditoinnin ja laadunhallinnan työkaluja

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu