SHQS – tie jatkuvaan parantamiseen

SHQS-kriteeristö pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön ISQuan periaatteisiin sekä auditointeja ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin vaatimuksiin.

SHQS-laatuohjelma osallistaa koko henkilöstön

SHQS-laatuohjelma muodostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Siinä on huomioitu lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Arviointikriteeristö sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kielelle. Se luo selkeät puitteet strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakas/potilasturvallisuuteen sekä antaa työkaluja oman toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen.

SHQS-laatuohjelman käyttömahdollisuudet

SHQS-laatuohjelman sisältämää arviointikriteeristöä voidaan käyttää omatoimiseen kehittämiseen organisaatiossa. Labquality myy kriteeristöä organisaatioiden käyttöön sekä tarjoaa sen käyttöönottokoulutusta. Laatutyön edistyessä voidaan järjestää sisäisiä auditointeja onnistumisen arvioimiseksi. Labquality järjestää säännöllisesti myös sisäisten auditoijien koulutuksia. Kun koko SHQS-laatuohjelma on käyttöönotettu, voidaan toteuttaa ulkoinen auditointi, jossa Labqualityn asiantuntijatiimi arvioi organisaation johtamista ja prosesseja. Tämän jälkeen organisaatiolla on mahdollisuus saada SHQS-laaduntunnustus ja käyttää tunnustusta osoituksena korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta. Laaduntunnustus on voimassa 3 vuotta.

 

Eteenpäin laatupolulla

SHQS-laatuohjelma voidaan ottaa käyttöön vaiheittain, huomioiden organisaatiossa käytettävissä olevat resurssit sekä valmiudet laadun kehittämiseen. Tällä hetkellä jo yli 100 organisaatiota Suomessa hyödyntää SHQS-laatuohjelmaa. Ota yhteyttä ammattitaitoiseen laatutiimiimme ja kysy lisää!88 % asiakkaistamme kertoo, että ulkoisesta auditoinnista oli hyötyä oman toiminnan kehittämisessä.

Lähde: Vuoden 2016 asiakaspalautekooste

Pin It on Pinterest

Jaa sivu