Kuvantamisyksiköille tehtävä kliininen auditointi (sädeturva-auditointi)

Miksi kliininen auditointi?

Auditoinneissa selvitetään kuvantamisyksikön noudattamia tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, niiden tuloksia sekä säteilyaltistuksia. Auditoinnissa saatuja tuloksia verrataan saatavilla olevaan tietoon ja kokemukseen hyvistä lääketieteellisistä käytännöistä. Vertailu on erityisen tärkeää silloin, kun toimenpiteiden kohteena ovat lapset, yksittäisen toimenpiteen säteilyaltistus on suuri, tai kun toimenpiteiden määrät ovat suuria. Auditoinnista laaditaan organisaatiolle kirjallinen raportti sekä annetaan kehittämissuosituksia.

Miten auditointiryhmä muodostetaan?

Kliinisen auditoinnin auditoijaryhmä määräytyy auditoitavan kohteen mukaan. Diagnostiikan auditointiryhmän muodostavat pääauditoijana toimiva röntgenhoitaja ja radiologi sekä sairaalafyysikko, mikäli kohteessa on vaativaa kuvantamista. Sädehoitoyksikön auditointiryhmän muodostavat sädehoitoyksikössä työskentelevä röntgenhoitaja, onkologi ja sairaalafyysikko. Isotooppiyksikön auditointiryhmä koostuu isotooppiyksikössä työskentelevästä röntgenhoitajasta, isotooppilääketieteen erikoislääkäristä ja sairaalafyysikosta.

Mitä asioita kliinisessä auditoinnissa tarkastellaan?

1  Valtuudet ja vastuiden määrittäminen
2  Lähetteet ja niiden antamista ohjaavat suositukset
3  Oikeutusarvioinneissa noudatetut käytännöt ja tiedonkulku
4  Säteilylle altistavien toimenpiteiden suorittamista koskevat ohjeet ja käytännöt
5  Tutkimus- ja hoitolaitteet
6  Toimenpiteistä aiheutuneet säteilyannokset ja saavutetut tutkimus- ja hoitotulokset
7  Toimenpiteitä koskevien tietojen laatu, tallentaminen ja kulku
8  Henkilöstön koulutus
9  Laadunvarmistustoimintojen määrittely ja käyttö
10  Toiminnan itsearvioinnit, arviointitulokset ja tulosten käyttö.

Voit pyytää myös tehtäväksi syventävän auditoinnin kliinisen auditoinnin asiantuntijatyöryhmän laatiman suosituksen (numerot 10, 11 tai 12) mukaisesti, jolloin auditoinnissa keskitytään syventävän auditoinnin sisältöön.

Miten kauan kliininen auditointi kestää?

Kliinisen auditoinnin kesto ja laajuus määräytyy kuvantamis-, isotooppi- ja sädehoitoyksikön koon ja auditointiryhmän asiantuntijoiden lukumäärän mukaan. Auditoinnin keston ja tarvittavien asiantuntijoiden määrän suunnittelee säteilyn käytön asiantuntijat niin, että kliininen auditointi vastaa viranomaisten määräyksiä, ja siitä on hyötyä auditoitavalle organisaatiolle.Auditointi herätti ajattelemaan. Ulkopuolinen näkee epäkohtia, mutta myös toimivia työtapoja.

Kliinisen auditoinnin asiakaspalaute 2016

Pin It on Pinterest

Jaa sivu