ISO 15224 -laadunhallintajärjestelmä terveydenhuoltoalan käyttöön

ISO 9001 johtamisjärjestelmän oheen on tullut uusi standardi, ISO 15224, joka on kehitetty nimenomaan terveyspalveluorganisaatioiden sertifiointiin.  Se sisältää kattavasti terveydenhuoltopalveluja koskevia määritelmiä, tulkintoja, selityksiä ja esimerkkejä laadunhallinnasta. Standardissa korostuu asiakkaan kliininen prosessi. Standardissa annetaan neuvoja ja ohjataan organisaatiota kehittämään toimintaansa haluttuun suuntaan.

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on terveydenhuolto-organisaation strateginen päätös, joka voi auttaa sitä parantamaan kokonaisvaltaista suorituskykyään. Se toimii hyvänä perustana kestävän kehityksen mukaisille hankkeille.

Sen käyttöönotosta on organisaatiolle seuraavia hyötyjä:

a) kyky tuottaa johdonmukaisesti terveydenhuollon tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset sekä tuotteita ja palveluja koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset,

b) paremmat mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä

c) organisaation toiminnan kehittäminen havaittujen riskien ja mahdollisuuksien käsittelyn kautta.

 

Tervetuloa aamiaisseminaariin 1.3.2018 – ilmoittautuminen käynnissä

Labquality järjestää aamiaisseminaarin 1.3.2018, jossa saat kattavasti tietoa uudesta stardardista ja sen hyödyistä terveydenhuolto-organisaatioille.

Aamiaisseminaarin asiantuntijana toimii Labqualityn pääauditoija Merja Huikko.

Lue lisää aamiaisseminaarista

Pin It on Pinterest

Jaa sivu