Labqualityn 10 askelta sertifointiin

 1. Perehdy standardin vaatimuksiin
  On hyvä ymmärtää, mitä sertifointi organisaatiolta edellyttää.
 2. Tutustu kirjallisuuteen ja työkaluihin
  Standardin ymmärtämiseen ja soveltamiseen on saatavilla runsaasti julkaistua tietoa sekä erilaisia työkaluja.
 3. Muodosta tiimi ja määrittele strategia
  Toimintajärjestelmän käyttöönotto on koko organisaation yhteinen tehtävä. Ylin johto määrittelee  liiketoimintastrategian, jonka tavoitteita toteutetaan ja mitataan toimintajärjestelmän avulla.
 4. Selvitä koulutustarpeet
  Standardin käyttöönotosta ja ylläpidosta vastaavan tiimin tulee tuntea sovellettavan standardin yksityiskohdat. Labquality tarjoaa koulutusta johtamisjärjestelmien rakentamiseen ja kehittämiseen sekä myös ylläpitoon ja auditointiin.
 5. Tarkasta konsultointivaihtoehdot
  Riippumattomat konsultit neuvovat toteutettavissa olevan, realistisen ja kustannustehokkaan järjestelmän käyttöönotossa.
 6. Luo menettelytavat
  Menettelytavoilla kuvataan prosessit ja parhaat käytännöt niiden tehokkaaseen soveltamiseen. Menettelyiden tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: miksi, kuka, milloin, missä, mitä, miten
 7. Dokumentoi tarvittavat asiakirjat
  Tarkista dokumentaatiovaatimukset standardista
 8. Viesti ja kouluta
  Systemaattinen viestintä prosessin etenemisestä ja koulutus ovat avain onnistuneeseen toteutukseen.
 9. Pyydä ennakkoarviointi
  Organisaatio voi halutessaan pyytää alustavan tarkastuksen toimintajärjestelmän tasosta. Tällöin pyritään löytämään alueet, joissa on vielä kehittämistä, ja mahdollistaa niiden korjaaminen ennen akkreditoidun sertifiointiprosessin aloittamista.
 10. Valitse sertifiointiprosessiin hyvä yhteistyökumppani!
  Labquality arvioi asiakkasorganisaation toiminnan vahvuuksia ja kehityspotentiaalia. Ylin johto saa tällöin hyvän käsityksen organisaation toiminnan laatutasosta sekä työkaluja laadun mittaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu