ISO-standardien mukaiset sertifioinnit

Tunnetuin laatutyökalu johtamisjärjestelmän sertifiointiin (ISO 9001)

ISO 9001 -sertifiointi on laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen tunnetuimpia sertifiointityökaluja. Sen avulla varmistetaan, että johtamisjärjestelmä on tehokas, vastaa sidosryhmien odotuksiin sekä tukee jatkuvaa kehittämistä. Sertifikaatti osoittaa, että organisaation toiminta on laadukasta, ja että se tavoittelee korkeaa asiakastyytyväisyyttä.


Laatustandardi terveydenhuollon organisaatioille (SFS-EN 15224)

Terveyspalveluille on olemassa oma ISO 9001 -standardi SFS-EN 15224 Laadunhallintajärjestelmät, standardi ISO 9001:2015 terveydenhuollon käyttöön. Se täydentää ISO 9001 -standardia terveydenhuollon näkökulmasta. Standardi sisältää kattavasti ISO 9001:n tekstin, jonka lisäksi se sisältää kattavasti terveyspalveluja koskevia lisävaatimuksia, määritelmiä ja tulkintoja sekä selityksiä ja esimerkkejä.

Lue lisää


Ympäristöjohtamisen sertifiointi (ISO 14001)

ISO 14001 -standardi antaa selkeät raamit ympäristöjohtamiselle. Sen avulla parannetaan toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta ympäristötekijät huomioiden. Sertifioitu ISO 14001 on osoitus organisaation vastuusta ja arvostuksesta ympäristöä kohtaan. Ympäristösertifikaatti  on suunniteltu yhteensopivaksi muiden standardien  (ISO 9001 ja ISO 45001) kanssa, ja kattavan pätevyyden omaavat auditoijat suorittavat halutessa samanaikaisesti arvioinnit.


Tietoturva ja tietoturvajärjestelmän sertifiointi (ISO 27001)

Tietoturvan merkitys korostuu yhä enemmän digitalisoituvassa ympäristössä. Kansainvälisen ISO/IEC 27001 -standardin pohjalta sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (Information Security Management System ISMS) osoittaa, että organisaation tietohallinto on mahdollisimman virheetöntä, tiedot helposti käytettävissä sekä hyvin suojattuja. ISO 27001 vakuuttaa asiakkaat ja sidosryhmät siitä, että tietoturvariskien hallinta on kunnossa.


Työterveys ja työturvallisuussertifointi (ISO 45001)

Työterveys- ja turvallisuusstandardin käyttöönotto opettaa aktiiviseen riskien tunnistamiseen ja analysointiin sekä tavoitteiden asettamiseen.  ISO 45001 -standardi yhdistää terveyden ja turvallisuuden osaksi johtamista ja tukee turvallisen toimintakulttuurin kehittymistä organisaatiossa. Standardin käyttöönotto vahvistaa organisaation tahtotilan turvallisen työympäristön luomisessa. Sertifikaatti on suunniteltu yhteensopivaksi muiden standardien (kuten ISO 9001 ja ISO 14001) kanssa, ja arvioinnit voidaan halutessa suorittaa samanaikaisesti kattavan pätevyyden omaavien auditojien toimesta.Labquality Oy on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltosektorille keskittynyt sertifiointi- ja laadunarviointiyritys. Palveluissamme korostetaan asiantuntemusta, potilasturvallisuutta ja palveluiden luottamuksellisuutta, mikä takaa asiakkaille tarjottavien auditointien korkean laadun. Labquality Oy on FINAS, S023, SFS-EN ISO/IEC 17021:2015 akkreditoima sertifiointielin. Löydät pätevyysalueemme FINASin sivuilta.


 

Labqualityn auditoijat ovat auttaneet meitä kehittämään toimintaamme aivan uudella tavalla.

Auditointi- ja sertifiointiasiakkaan palvelupalaute

Pin It on Pinterest

Jaa sivu