Auditointi ja sertifiointi

 

 

Labquality on ainoa suomalainen yritys, joka tuottaa auditointi- ja sertifiointipalveluita yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.

Olemme vastuullinen kumppani ja edistämme organisaatiosi potilasturvallisuutta vaikuttavan laatutyön avulla.
Meillä sinua auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä laatutyön ammattilaiset.

 


 

Selkeytä johtamista ISO-standardien avulla

ISO-standardit ovat yleisimpiä johtamiseen ja laadun kehittämiseen käytettäviä työkaluja. Me arvioimme standardien perusteella rakennettuja johtamisjärjestelmiä ja myönnämme organisaatioille sertifikaatteja. Palveluvalikoimaamme kuuluvat sertifioinnit ISO 9001-, ISO 14001-, SFS-EN 15224-, ISO 45001- sekä ISO 27001 -standardien mukaisesti.

SHQS-laatuohjelmalla vaikuttavuutta palvelutuotantoon

SHQS-laatuohjelma on johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva työkalu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön. Se luo puitteet laatujohtamiselle ja antaa ohjeet prosessien ohjaamiseen, toiminnan arviointiin sekä jatkuvaan kehittämiseen. Auditoinnin perusteella organisaatiolle myönnetään SHQS-laaduntunnustus.

Tilaa lakisääteinen kliininen auditointi kätevästi meiltä

Sädeturva-auditointi eli kliininen auditointi perustuu STM:n asetukseen 1044/2018. Auditoinnit koskevat ionisoivalle säteilylle altistavaa lääketieteellistä toimintaa. Labquality järjestää asetuksen mukaisia kliinisiä auditointeja koko Suomen alueella.  Auditoinnin tuloksia verrataan saatavilla olevaan tietoon ja kokemukseen hyvistä lääketieteellisistä käytännöistä.

Laatuportti - monipuolinen laadunhallinnan työkalu

Laatuportti on helppokäyttöinen selainpohjainen järjestelmä, joka tukee kaikkia laadunhallinnan prosesseja ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Palvelu sisältää kaikki tarvittavat toiminnot auditoinneista ja itsearvioinneista kehittämishankkeiden hallintaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Laatuportin peruspalvelut ovat kaikille SHQS- ja ISO 9001 -asiakkaillemme ilmaisia.

Labquality on kehittänyt Laatuportin yhdessä Qreformin kanssa.

Henkilösertifiointi - me varmistamme osaamisen

Seulontamammografiakuvauksia tekevät röntgenhoitajat voivat hakea meiltä henkilösertikaattia. Henkilösertifikaatti toimii ulkopuolisen tahon antamana todistuksena siitä, että ammattihenkilöllä on riittävät tiedot, taidot ja käytännön osaaminen seulontamammografiakuvauksiin.

Sertifiointitunnuksen käyttö

Lue täältä kuinka voi käyttää sertifiointitunnustasi viestinnässä.

Sertifiointiin liittyvistä päätöksistä reklamoiminen: lisätietoa asiakkaalle.

Tietoa sertifioiduista organisaatiosta on pyydettäessä saatavilla Labqualityn toimistosta (auditointi@labquality.fi).

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu