Auditointi ja sertifiointi

Labquality on ainoa suomalainen yritys, joka tuottaa auditointi- ja sertifiointipalveluita yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Meillä sinua auttavat noin 130 laadun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Selkeytä johtamista ISO-standardien avulla

ISO-standardit ovat yleisimpiä johtamiseen ja laadun kehittämiseen käytettäviä työkaluja. Me arvioimme standardien perusteella rakennettuja johtamisjärjestelmiä ja myönnämme organisaatioille sertifikaatteja. Palveluvalikoimaamme kuuluvat sertifioinnit ISO 9001-, ISO 14001-, SFS-EN 15224-, ISO 45001- sekä ISO 27001 -standardien mukaisesti.

Lue lisää

SHQS-laatuohjelma tuo vaikuttavuutta hoitotyöhön

SHQS-laatuohjelma on johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva työkalu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön. Se tuo selkeyttä arjen rutiineihin ja antaa ohjeet prosessien ohjaamiseen, toiminnan arviointiin sekä jatkuvaan kehittämiseen. Auditoinnin perusteella organisaatiolle myönnetään SHQS-laaduntunnustus.

Tutustu SHQS-laatuohjelmaan

Tilaa lakisääteinen kliininen auditointi kätevästi meiltä

Sädeturva-auditointi eli kliininen auditointi perustuu STM:n asetukseen 423/2000. Auditoinnit koskevat ionisoivalle säteilylle altistavaa lääketieteellistä toimintaa. Labquality järjestää asetuksen mukaisia kliinisiä auditointeja koko Suomen alueella.  Auditoinnin tuloksia verrataan saatavilla olevaan tietoon ja kokemukseen hyvistä lääketieteellisistä käytännöistä. Auditointi suoritetaan viiden vuoden välein.

Lue lisää

Henkilösertifiointi – me varmistamme osaamisen

Seulontamammografiakuvauksia tekevät röntgenhoitajat voivat hakea meiltä henkilösertikaattia. Henkilösertifikaatti toimii ulkopuolisen tahon antamana todistuksena siitä, että ammattihenkilöllä on riittävät tiedot, taidot ja käytännön osaaminen seulontamammografiakuvauksiin.

Lue lisää

Patologian laboratorion laatutunnus

Myönnetty patologian laatutunnus on ulkopuolisen toimijan antama todistus siitä, että laboratorio toimii laatutunnuksen vaatimusten mukaisesti. Toimintaa arvioidaan mm. johtamisen, vastuualueiden, tilojen, laitteiden, työturvallisuuden ja antamienne lausuntojen pohjalta. Laatutunnus pohjautuu kansainvälisen IAP:n ohjeisiin.

Lue lisää

Näin käytät sertifiointilogoa viestinnässäsi!

Sertifiointiin liittyvistä päätöksistä reklamoiminen: lisätietoa asiakkaalle.

Luettelo sertifioiduista organisaatiosta on pyydettäessä saatavilla Labqualityn toimistosta (info@labquality.fi).

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu