Labqualityn 10 askelta sertifiointiin

1. Perehdy standardin vaatimuksiin
On hyvä ymmärtää, mitä sertifointi edellyttää organisaatiolta.

2. Tutustu kirjallisuuteen ja työkaluihin
Standardin ymmärtämiseen ja soveltamiseen on saatavilla runsaasti julkaistua tietoa, koulutusta sekä erilaisia työkaluja.

3. Muodosta tiimi ja määrittele strategia
Toimintajärjestelmän käyttöönotto on koko organisaation yhteinen tehtävä. Ylin johto määrittelee liiketoimintastrategian, jonka tavoitteita toteutetaan ja mitataan sertifioitavan toimintajärjestelmän avulla.

4. Selvitä koulutustarpeet
Standardin käyttöönotosta ja ylläpidosta vastaavan tiimin tulee tuntea sovellettavan standardin yksityiskohdat. Labquality tarjoaa koulutusta laadun johtamiseen, kehittämiseen, ja auditointiin.

5. Luo menettelytavat
Menettelytavoilla kuvataan prosessit ja parhaat käytännöt ja niissä vastataan kysymyksiin miksi, kuka, milloin, missä, mitä, miten. Usein menettelytavat on hyvä esittää visuaalisesti kaavioilla tai kirjallisin kuvauksin.

6. Dokumentoi tarvittavat asiakirjat
Tarkista dokumentaatiovaatimukset standardista. Pakollisia dokumentteja on usein vain muutamia.

7. Viesti ja kouluta
Systemaattinen viestintä prosessin etenemisestä ja koulutus ovat avain onnistuneeseen toteutukseen.

8. Pyydä ennakkoarviointi
Usein kannattaa pyytää alustava tarkastus toimintajärjestelmän tasosta. Näin löydetään toiminnan osa-alueet, joissa on vielä kehittämistä ennen akkreditoidun sertifiointiprosessin aloittamista.

9. Valitse sertifiointiprosessiin hyvä yhteistyökumppani
Labquality arvioi asiakkaan toiminnan vahvuuksia ja kehityspotentiaalia. Ylin johto saa tällöin hyvän käsityksen organisaation toiminnan laatutasosta sekä työkaluja laadun mittaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Laatusertifikaatin avulla voidaan osoittaa muille yhteistyökumppaneille oman toiminnan vahvistettu laadukkuus.

10. Jatka laatumatkaasi eteenpäin!

Pin It on Pinterest

Jaa sivu